12.08.2017 Soustředění mladých hasičů

 Ve dnech 12.-17. srpna proběhlo první soustředění našich mladých hasičů. Hlavní náplní soustředění byla příprava na podzimní kolo hry Plamen – závod požárnické všestrannosti a vodácký výcvik. Naše základna se nacházela v přístavišti ve Vnorovech přímo u plavební komory Baťova kanálu.

Číst dál...

30.06.2017 Ukončení školního roku

V rámci ukončení školního roku proběhlo v pátek 30.6.2017 vystoupení našich mladých hasičů.

 

 

Číst dál...

27.05.2017 Dětský den Nedakonice

Jako každoročně se náš sbor zapojil do pořádání dětského dne v Nedakonicích. S přípravou nám poprvé pomáhali také mladí hasiči, kteří dále dohlíželi na správné splnění všech disciplín.

více foto zde: https://www.facebook.com/groups/MladiHasiciNedakonice/

Číst dál...

13.05.2017 První soutěž mladých hasičů

První soutěž našich mladých hasičů se konala v Bojkovicích v rámci Okresního kola hry plamen 2016/2017. Tato soutěž byla pro nás především seznamovací s cílem získání více zkušeností pro další účasti na soutěžích a trénování.

Číst dál...

11.03.2017 Zkoušky mladých hasičů

V sobotu 11.3.2017 se na hasičské zbrojnici ve Starém Městě konaly zkoušky k získání odznaků odborností mladých hasičů. Díky obtížné přípravě jsme z našeho sboru přihlásili 8 dětí.  Z důvodu nemoci se 2 děti nakonec nemohly zúčastnit.

Číst dál...

Desatero

DESATERO KOLEKTIVU MLADÝCH HASIČŮ SDH NEDAKONICE

PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 1. Mladý hasič se chová uctivě a ohleduplně k sobě, svým vedoucím a ostatním členům. Nepřerušuje výklad vedoucího, ani jiné osoby.
 2. Na plánovaná setkání chodí mladý hasič včas a řádně upraven pro předpokládanou činnost. Pokud se nebude na dané místo schopen dostavit včas, pak tuto situaci oznámí svému vedoucímu ihned po zjištění tohoto stavu. Tolerance pozdního příchodu je 5 minut. Pokud bude nepřítomnost mladého hasiče známa v časovém předstihu, oznámí tuto skutečnost svému vedoucímu včas sám nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce.
 3. V době konání jakékoliv akce pořádané kolektivem mladých hasičů při SDH Nedakonice provádí mladý hasič výhradně činnosti jemu zadané jeho vedoucím nebo jinou, vedoucím pověřenou osobou. Mladý hasič neprovádí činnosti nesouvisející s činností kolektivu. Mladý hasič nepoužívá mobilní telefon v jiných případech, než je mu povoleno vedoucím nebo v naléhavém případě.
 4. Před zahájením a po skončení činnosti se v klubovně SDH bude provádět pořadový výcvik s hlášením (nástup).
 5. Všechny prostory využívané pro činnost mladých hasičů (klubovna, hřiště, …) se po ukončení činnosti uvedou do původního stavu. Mladý hasič neničí, neznečišťuje, ani jinak nepoškozuje majetek SDH, ani jiný, jemu svěřený majetek nebo majetek, se kterým přichází do styku.
 6. Docházka, chování a celková činnost každého mladého hasiče je hodnocena bodovým systémem. Ten, který bude mít nejvyšší bodové ohodnocení, bude po zásluze náležitě odměněn.
 7. Vedoucí kolektivu si vyhrazují právo přidělit mimořádný bodový zisk tomu, kdo svojí činností mimořádně prospěl kolektivu mladých hasičů, či jinak prospěl svému okolí a společnosti. Vedoucí kolektivu si vyhrazují právo na změnu a úpravy tohoto desatera ve prospěch kolektivu mladých hasičů při SDH Nedakonice.
 8. Vedoucími kolektivu mladých hasičů jsou Jiří Wolf, Richard Březina a jiné jimi výslovně pověřené dospělé osoby (např. rodiče jako dohled při výletech, apod.)
 9. Mladý hasič chodí na akce pořádané kolektivem dobrovolně a rád. Nikdo jej nenutí proti jeho vlastní vůli konat činnosti spojené s kolektivem mladých hasičů při SDH Nedakonice.
 10. Mladý hasič se zavazuje, že bude jednotlivá ustanovení tohoto desatera respektovat, dodržovat a tuto skutečnost stvrzuje svým podpisem a podpisem svých zákonných zástupců.

V Nedakonicích, dne 16. 09. 2016.

Informace pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE ZÁJEMCŮ O KROUŽEK

MLADÝCH HASIČŮ PŘI SDH NEDAKONICE

 • Prosíme o vyplnění přihlášky do kroužku, přihlášky do SDH Nedakonice a o podepsání Desatera mladého hasiče – do 23. 9. 2016
 • Prosíme o dodání 1x fotografie dítěte běžného pasového formátu na přihlášku do SDH – do 30. 9. 2016 (lze i výřez z fotografie, „domácí“ výtisk, apod.). V případě, že nemáte žádnou vhodnou fotku k dispozici (ani digitálně), tak si foto pořídíme na příští schůzce – nemusíte kvůli SDH k fotografovi.
 • Přihlášení do kroužku a do SDH Nedakonice je závazné. Po přihlášení je nutno veškerou absenci omlouvat předem u vedoucích kroužku. Členství v kroužku a v SDH Nedakonice je ryze dobrovolné a lze jej kdykoliv písemně vypovědět.
 • Na sportovní aktivity a výlety do přírody prosíme pohodlné sportovní oblečení a pevnou obuv.
 • Pro finanční zajištění kroužku aktivně hledáme sponzory. Pokud se nám zadaří, bude veškerá činnost financována z těchto zdrojů. Finanční prostředky od členů budeme vybírat pouze v případě výletů nad rámec běžného programu (cestovné, vstupné, apod.). Každá taková akce bude včas oznámena.
 • Ověřujeme možnost kolektivního pojištění při sportovních akcích přes SH ČMS. O výsledku Vás budeme informovat.
 • Na přihlášku prosím vyplňte kontaktní e-mail. Budeme mít snahu pravidelně Vás informovat o pořádaných akcích a o činnosti kroužku. Tyto informace budou rovněž uveřejňovány na www.hasici.nedakonice.cz v nově vzniklé sekci Mladí hasiči nebo v aktualitách.
 • V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat.

V Nedakonicích, dne 16. 9. 2016.

Vedoucí kolektivu mladých hasičů

Jiří Wolf a Richard Březina

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEDAKONICE NABÍRÁ MLADÉ HASIČE

Chceš se dozvědět víc?
Máš rád/a sport a soutěžení?
Chceš se naučit novým dovednostem?
Chceš společně podnikat výlety a užít si legraci?

POKUD ANO, TAK PŘIJĎ MEZI NÁS A STAŇ SE DOBROVOLNÝM HASIČEM!

Budeme se těšit na všechny holky a kluky ve věku od 6-15 let.

OD 16. ZÁŘÍ SE BUDEME PRAVIDELNĚ SCHÁZET KAŽDÝ PÁTEK V 17. HODIN
V KLUBOVNĚ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (budova Obecního úřadu)

Zaměření kroužku:
- Požární sport
- Účast na soutěžích
- Poznávání hasičské techniky
- Základy první pomoci
- Základy topografie
- Další práce v kolektivu

Více informací ochotně sdělí vedoucí kroužku:
Richard Březina Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jiří Wolf Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

I starší mají u nás dveře otevřené a mohou se stát členy sboru.