22.06.2019 Technická pomoc Nedakonice

V sobotu 22.6.2019 ve 14:55 hod byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje k čerpání vody na čistírnu odpadních vod v Nedakonicích. Naše jednotka vyjela na místo ohlášené události s technikou DA-L1Z FORD TRANSIT v počtu 1+3.

Při příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že v důsledku výpadku dodávky el. energie do areálu ČOV a intenzivním dešťovým srážkám došlo k naplnění technologie ČOV vodou a docházelo k zaplavování venkovních prostor objektu v rekonstrukci a hrozilo také zaplavení i vnitřních prostor. Jednotka na odčerpávání vody uvnitř objektu nasadila přenosné motorové kalové čerpadlo se spalovacím motorem a zahájila přečerpávání vody do místního vodního toku Dlouhá řeka. Čerpání bylo ukončeno po obnovení dodávky el. energie do areálu ČOV, kdy byla spuštěna technologie ČOV. Následně byla jednotka odeslána k čerpání vody ze zaplaveného podjezdu pod železniční tratí směrem na Boršice. Na toto místo vyjela jednotka také s posilovou technikou CAS 24/2500/400 LIAZ. Na místě byly nasazeny dvě čerpadla a po odčerpání vody bylo nutné provést úklid a oplach vozovky pomocí vysokotlakého proudu.

  • img_20190622_150752
  • img_20190622_151204
  • img_20190622_151515
  • img_20190622_163622
  • img_20190622_165737
  • img_20190622_171429