28.07.2020 Požár a technická pomoc

Během včerejší noci naše jednotka musela řešit současně několik událostí způsobených večerní bouřkou. Zasahovala především v Nedakonicích ale vyjížděla také k požáru do Zlechova. Na likvidaci škod byla nasazena veškerá technika.

25.07.2020 Technická pomoc Nedakonice

V sobotu 25.07.2020 v 09:02 hod byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje k čerpání vody ze zaplaveného podjezdu směrem na Boršice. Naše jednotka vyjela na místo ohlášené události s technikou DA-L1Z FORD TRANSIT na místě provedla odčerpání vody.

18.07.2020 Technická pomoc Nedakonice

V sobotu 18.07.2020 v 17:28 hod byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje k čerpání vody ze zaplaveného podjezdu směrem na Boršice. Naše jednotka vyjela na místo ohlášené události s technikou CAS 24/2500/400 LIAZ.

18.06.2020 Technická pomoc Nedakonice

Od čtvrtku 18.06.2020 7:00 hod provádí naše jednotka  čerpání vody v čistírně odpadních vod v Nedakonicích.

Z důvodu rekonstrukce a několikadenních intenzivních dešťových srážkách dochází k naplnění technologie ČOV vodou a k zaplavování venkovních i vnitřních prostor objektu. Jednotka na odčerpávání vody uvnitř objekt nasazuje současně až čtyři čerpadla a odčerpává vodu do místního vodního toku Dlouhá řeka. Čerpání probíhá již několik dnů dle intenzity dešťových srážek.

25.05.2020 Požár sazí v komínu Nedakonice

V pondělí  25.05.2020 v 15:09 hod. byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje k požáru sazí v komíně rodinného domu v Nedakonicích. Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka s technikou CAS 24/2500/400 LIAZ v počtu 1+4.

30.04.2020 Požár Buchlovice - planý poplach

Ve čtvrtek 30.04.2020 ve 22:15 hod. byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje k nahlášenému požáru do městyse Buchlovice část Trnávky. Po vyhlášení poplachu vyjela jednotka s technikou CAS 24/2500/400 LIAZ v počtu 1+5.

V průběhu jízdy, těsně před příjezdem na místo zásahu, byla naše jednotka odvolána operátorem KOPIS zpět na základnu z důvodu zjištění, že se jedná o táborák a událost byla přehodnocena na planý poplach.