24.02.2020 Technická pomoc Nedakonice

V pondělí 24.2.2020 v 00:20 hod byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje k čerpání vody na čistírnu odpadních vod v Nedakonicích. Naše jednotka vyjela na místo ohlášené události s technikou DA-L1Z FORD TRANSIT v počtu 1+2.

 

Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že v důsledku výpadku dodávky el. energie v celé obci včetně areálu ČOV a dešťovým srážkám došlo k naplnění technologie ČOV vodou a hrozilo zaplavení vnitřních prostor objektu v rekonstrukci. Jednotka na odčerpávání vody uvnitř objektu nasadila přenosné motorové kalové čerpadlo se spalovacím motorem a zahájila přečerpávání vody do místního vodního toku Dlouhá řeka. Čerpání bylo ukončeno po obnovení dodávky el. energie do areálu ČOV, kdy byla spuštěna technologie ČOV.