Informace k provozu a čištění komínů

Zde naleznete základní informace o problematice provádění kontrol a čištění komínů včetně vzoru revizní zprávy a zprávy o kontrole a čištění.

Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv