Novinky

Dotace na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Nedakonice

V roce 2012 obdržela prostřednictvím Zlínského kra­je Obec Nedakonice do svého rozpočtu celkem 3 účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 139 000 Kč. Jednalo se o dotaci na za­bezpečení pohotovosti jednotky kategorie JPO II výši 100 000,- Kč,  dotaci na zabezpečení nákladů souvisejících se zajištěním akceschopnosti jednotky ve výši 30 000,- Kč a mimořádnou dotaci 9 000,- Kč jako náhradu za škody vzniklé při požáru lesa ve Bzenci.