Novinky

Dotace na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Nedakonice v roce 2013

V roce 2013 obdržela prostřednictvím Zlínského kra­je Obec Nedakonice do svého rozpočtu celkem 3 účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 308 000 Kč. Jednalo se o dotaci na za­bezpečení pohotovosti jednotky kategorie JPO II výši 121 000,- Kč,  dotaci na zabezpečení nákladů souvisejících se zajištěním akceschopnosti jednotky ve výši 18 000,- Kč a mimořádnou dotaci 169 000,- Kč. Z prostředků byly uhrazeny náklady vzniklé se zásahovou činností mimo katastrální území obce, náklady na odměny členům za zajištění pohotovosti mimo pracoviště a nákup ochranných prostředků a vybavení.