Novinky

15.12.2014 Dotace na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Nedakonice

V roce 2014 obdržela prostřednictvím Zlínského kra­je Obec Nedakonice do svého rozpočtu celkem 2 účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 185 000 Kč. Jednalo se o dotaci na za­bezpečení pohotovosti jednotky kategorie JPO II výši 170 000,- Kč,  dotaci na zabezpečení nákladů souvisejících se zajištěním akceschopnosti jednotky ve výši 15 000,- Kč.